•  100% svenskodlade fröer
  •  Småskaligt och regenerativt jordbruk 
  •  Fraktfritt från 300 kr
0
Din varukorg är tom!

Frofilosofin

FRÖER ÄR EN DEMOKRATIFRÅGA

Produktionen av fröer domineras idag av ett litet antal företag - de tre allra största kontrollerar över hälften av världsmarknaden. Den som har makt över fröproduktionen har i förlängningen också makt över maten som odlas. På NordFrö vill vi göra det möjligt för fler att få en inkomst från fröodling och samtidigt att mer av makten över våra livsmedel hamnar där den hör hemma - hos folket. De odlare som producerar fröer åt oss blir dessutom alla medlemmar i ett odlarnätverk för kunskapsutbyte och samverkan, som även ska garantera en viss ersättning till den vars skörd slår fel.

När du handlar frön av oss på NordFrö investerar du i en mer rättvis, trygg och långsiktigt hållbar form av fröproduktion där odlarna och samhället i stort är vinnarna.

 

FRAMTIDENS FRÖODLING ÄR SMÅSKALIG

Idag sker mycket av den kommersiella fröodlingen, såväl ekologisk som konventionell, på stora vidsträckta ytor. Målet är kostnadseffektivitet, att få rikliga skördar med minimal arbetsinsats. På NordFrö anser vi dock inte att dyra jordbruksmaskiner och jättearealer ska vara rättesnöret för bra fröodling. Våra fröodlare arbetar istället utefter en småskalig modell som gör tillgängligheten till fröodling större, och tröskeln för att prova på odling av fröer lägre. Fröodling i en skala som kan skötas utan en omfattande maskinpark möjliggör också för täckodling och gröngödsling - regenerativa metoder som till skillnad från plöjning och öppna jordar långsiktigt bygger jord och mikroliv, och naturligt återför näring till odlingsmarken.

När du handlar frön av oss på NordFrö hjälper du fröodlingen att komma ur beroendet av fossila bränslen och i sig bli en positiv faktor för miljö och klimat. 

 

VÅR LOKALA FRÖMÅNGFALD SKA FÖRVALTAS

I matbutikerna finns ett enormt överflöd av livsmedel. Däremot är den genetiska basen som råvarorna är förädlade på försvinnande liten, och ytterst sällan finns vårt växtmässiga kulturarv representerat.  På NordFrö garanterar vi alltid fröer med hög kvalitet som ger ett bra odlingsresultat på våra breddgrader, men vi vill samtidigt värna om de kulturhistoriska viktiga fröer som odlats och förädlats i Sverige och Norden under generationer, och som innehåller en unik arvsmassa och naturlig motståndskraft mot sjukdomar. De gamla sorterna har därför en lika självklar plats i vårt sortiment som de nyare, och i många fall är det just äldre beprövade varianter som besitter de unika egenskaper som som kan göra nya förädlade sorter framgångsrika.

När du handlar frön av oss på NordFrö bidrar du till att värna en mångfald i fröer och sorter, som är lokalt anpassade och kan tåla framtidens utmaningar.

Följ oss på Instagram!

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen