Odlingsnätverket

Vårt odlingsnätverk – Vår stolthet! Vårt odlingsnätverk har byggts upp under flera år och fler och fler odlare tillkommer hela tiden. I dagsläget består nätverket av ca 30 st odlare, från Mangskog i Värmland i norr till Torna Hällestad utanför Lund i söder.

Tillsammans lär vi oss odla fröer till alla grönsaker som går i Sverige. Vi lär oss hur man odlar, tröskar, rensar och grotestar fröer. Allt detta är kunskap som vi delar med oss utanför nätverket till er, så att så många som vill ska få möjlighet att lära sig om både fröodling och grönsaksodling.

För oss är det en demokratifråga att alla människor ska ha kunskap och möjlighet att producera sin egen mat. Därför tycker vi att möjligheterna som nätverket erbjuder är den bästa formen för att driva NordFrö. Ett stort nätverk hjälper oss också att sprida risker, bredda vårt sortiment och ger oss en stabilare fröproduktion. Och så är det kul att jobba tillsammans. Vi kan stötta varandra om det går tungt och dela även som bonus dela andra aspekter av livet och bli goda vänner.