Kjerstin i Vånga, Kristianstad

På en liten gård utanför Vånga, som bortsett från Österlen är Skånes mest framträdande äppelodlartrakt, bor Kjerstin, bördig från Nordnorge, med man och två barn. Där finns också höns, ankor och bin och i arbetet på gården utgår man från permakultur. För Kjerstin innebär detta en djup omsorg om jorden och människan, och att familjen på olika sätt delar med sig när de kan. På gården är ambitionen att bli så självförsörjande som det är möjligt och idag odlar hon tillsammans med sin man det mesta av maten som äts. Samtidigt samverkar de mycket med andra i området, bland annat i ett permakulturnätverk. På gården hålls också kurser i permakultur. Förutom detta har Kjerstin många flera strängar på sin lyra, såsom biodling, socialantropologi och smyckesdesign. Men att odla mat anser hon vara något av det mest meningsfulla som finns. Att vara en del av processen från frö till färdig måltid, och att föra denna kunskap vidare. Följ gärna Kjerstins och hennes mans instagramkonto, rotadivanga.

Kjerstin, vad betyder fröer för dig?

– För mig är det att odla och ta tillvara på fröer någonting jag främst gör i självhushållningssyfte – men jag ser det även som en politisk handling. För det är också att ta tillbaka lite av makten och kontrollen över ett av människans mest grundläggande behov – maten. Att odla fröer på ett småskaligt och hållbart sätt, och att låta fröna ingå i en ekonomi och distribution som är lokal – det är för mig ett sätt att vara med och skapa den förändring jag är övertygad om att vi behöver för framtiden.

På en liten gård utanför Vånga, som bortsett från Österlen är Skånes mest framträdande äppelodlartrakt, bor Kjerstin, bördig från Nordnorge, med man och två barn. Där finns också höns, ankor och bin och i arbetet på gården utgår man från permakultur. För Kjerstin innebär detta en djup omsorg om jorden och människan, och att familjen på olika sätt delar med sig när de kan. På gården är ambitionen att bli så självförsörjande som det är möjligt och idag odlar hon tillsammans med sin man det mesta av maten som äts. Samtidigt samverkar de mycket med andra i området, bland annat i ett permakulturnätverk. På gården hålls också kurser i permakultur. Förutom detta har Kjerstin många flera strängar på sin lyra, såsom biodling, socialantropologi och smyckesdesign. Men att odla mat anser hon vara något av det mest meningsfulla som finns. Att vara en del av processen från frö till färdig måltid, och att föra denna kunskap vidare. Följ gärna Kjerstins och hennes mans instagramkonto, rotadivanga.

Kjerstin, vad betyder fröer för dig?

– För mig är det att odla och ta tillvara på fröer någonting jag främst gör i självhushållningssyfte – men jag ser det även som en politisk handling. För det är också att ta tillbaka lite av makten och kontrollen över ett av människans mest grundläggande behov – maten. Att odla fröer på ett småskaligt och hållbart sätt, och att låta fröna ingå i en ekonomi och distribution som är lokal – det är för mig ett sätt att vara med och skapa den förändring jag är övertygad om att vi behöver för framtiden.