Joe växte upp med odling på en gård på Irland, och nu i Sverige har han hittat tillbaka till sina rötter – först genom en odlingslott och sen en gård i Småland med fyra hektar mark. Idag är Joe odlare i Nybrukarnas andelsjordbruk och är stolt leverantör av grönsakskassar till många grönsaksälskande hushåll. När man odlar för ett andelsjordbruk kan man inte enbart tänka på grödan som en grönsak, utan även som en ingrediens i varje kunds matlagning. Joe gillar verkligen att försöka hitta de sorter som har smaken i fokus.

Joe, vad betyder fröer och fröodling för dig?

Om man brinner för det lokala, hållbara och självförsörjande inom matproduktion är det givet för mig att man sätter lika stort värde till vår odling av fröer. Fröer är fortfarande det magiska jag kände som barn, vid första sådd, men nu ser jag fröodling som en sorts politisk rörelse. En chans för oss att få tillbaka mångfald och makt – även om allt går sönder kan vi ändå skapa mat från ett litet frö.

Odlingszon: 4

Grödor: sockerärt Norli, buskböna Marona

Joe i Tolg, Växjö

Joe växte upp med odling på en gård på Irland, och nu i Sverige har han hittat tillbaka till sina rötter – först genom en odlingslott och sen en gård i Småland med fyra hektar mark. Idag är Joe odlare i Nybrukarnas andelsjordbruk och är stolt leverantör av grönsakskassar till många grönsaksälskande hushåll. När man odlar för ett andelsjordbruk kan man inte enbart tänka på grödan som en grönsak, utan även som en ingrediens i varje kunds matlagning. Joe gillar verkligen att försöka hitta de sorter som har smaken i fokus.

Joe, vad betyder fröer och fröodling för dig?

Om man brinner för det lokala, hållbara och självförsörjande inom matproduktion är det givet för mig att man sätter lika stort värde till vår odling av fröer. Fröer är fortfarande det magiska jag kände som barn, vid första sådd, men nu ser jag fröodling som en sorts politisk rörelse. En chans för oss att få tillbaka mångfald och makt – även om allt går sönder kan vi ändå skapa mat från ett litet frö.

Odlingszon: 4

Grödor: sockerärt Norli, buskböna Marona