Irene och Magnus i Ynglingarum, Hässleholm

Irene och Magnus odlar på gården Askarehus i Ynglingarum, söder om Sösdala. Här har jorden alltid brukats med omsorg och omtanke om miljön. Så är även målsättningen för framtiden. Det regenerativa synsättet på odling är grundläggande. På gården finns även katter, hund, höns och ankor. Ängarna betas av får. Odlingarna består av flera olika nischer och fröodlingen för Nordfrö är en av dem. Verksamheten bedrivs parallellt med parets ordinarie arbeten.

Irene och Magnus, vad betyder fröer och fröodling för er?

Att ha tillgång till frön är grunden för odling. Att samla in och ta tillvara. Det känns väldigt betydelsefullt att få vara delaktiga i en inhemsk fröproduktion med dels moderna frösorter men även bevarandet av äldre kultursorter.

Odlingszon: 2

Irene och Magnus i Ynglingarum, Hässleholm

Irene och Magnus odlar på gården Askarehus i Ynglingarum, söder om Sösdala. Här har jorden alltid brukats med omsorg och omtanke om miljön. Så är även målsättningen för framtiden. Det regenerativa synsättet på odling är grundläggande. På gården finns även katter, hund, höns och ankor. Ängarna betas av får. Odlingarna består av flera olika nischer och fröodlingen för Nordfrö är en av dem. Verksamheten bedrivs parallellt med parets ordinarie arbeten.

Irene och Magnus, vad betyder fröer och fröodling för er?

Att ha tillgång till frön är grunden för odling. Att samla in och ta tillvara. Det känns väldigt betydelsefullt att få vara delaktiga i en inhemsk fröproduktion med dels moderna frösorter men även bevarandet av äldre kultursorter.

Odlingszon: 2