Louise & Christopher på Solbackens odlingar, Götene

I den lilla kyrkbyn Kinne-Kleva strax utanför Götene ligger gården Solbacken på 1,8 hektar. De som bor här är Christopher, Louise, dottern Flora, gårdskatten Siri, ett gott gäng ankor, betande får och flertalet andra levande varelser ovan och under jorden. Sedan hösten 2020 odlar de grönsaker för husbehov samt snittblommor till försäljning. En plantskola för skogsträdgårdsväxter är även under uppstart med buskar och träd uppdrivna från lokalt frö eller stickling. Snittblommorna levereras till florister, events, företag samt via beställningar av privatpersoner. De odlar enligt regenerativa principer med en ambition om att störa jorden så lite som möjligt, alltid ha rotsystem i marken och aldrig lämna jorden bar. Familjen har också påbörjat resan mot att integrera betesdjur samt sluta kretslopp på gården med hjälp av eget/lokalt utsäde, gödsel och system för kompostering.

Louise och Christopher, vad betyder fröer och fröodling för er?

– Att odla sitt eget utsäde är den ultimata makten över maten vi äter och ger enorm tillfredsställelse. Det känns som en riktig ära att få vara en del av Nordfrö vars fröer kommer från småskaliga odlingar lik våran. Att satsa på närodlade fröer som är odlade på ett hållbart sätt är grunden för att göra livsmedelsproduktionen mindre sårbar.

Odlingszon: 2

Louise & Christopher på Solbackens odlingar, Götene

I den lilla kyrkbyn Kinne-Kleva strax utanför Götene ligger gården Solbacken på 1,8 hektar. De som bor här är Christopher, Louise, dottern Flora, gårdskatten Siri, ett gott gäng ankor, betande får och flertalet andra levande varelser ovan och under jorden. Sedan hösten 2020 odlar de grönsaker för husbehov samt snittblommor till försäljning. En plantskola för skogsträdgårdsväxter är även under uppstart med buskar och träd uppdrivna från lokalt frö eller stickling. Snittblommorna levereras till florister, events, företag samt via beställningar av privatpersoner. De odlar enligt regenerativa principer med en ambition om att störa jorden så lite som möjligt, alltid ha rotsystem i marken och aldrig lämna jorden bar. Familjen har också påbörjat resan mot att integrera betesdjur samt sluta kretslopp på gården med hjälp av eget/lokalt utsäde, gödsel och system för kompostering.

Louise och Christopher, vad betyder fröer och fröodling för er?

– Att odla sitt eget utsäde är den ultimata makten över maten vi äter och ger enorm tillfredsställelse. Det känns som en riktig ära att få vara en del av Nordfrö vars fröer kommer från småskaliga odlingar lik våran. Att satsa på närodlade fröer som är odlade på ett hållbart sätt är grunden för att göra livsmedelsproduktionen mindre sårbar.

Odlingszon: 2