Sven & Lollo på Bonden & Bönan, Hässleholm

Sven och Lollo bor i Vankiva utanför Hässleholm, i den nordöstra delen av Skåne. Deras gård var sannolikt en av de många som blev olönsamma på 50-talet. Marken styckades av och såldes. Kvar blev huset med lada, hönshus, jordkällare och lite kringliggande mark. När de tog över användes huset som sommartorp. För några år sedan fick de emellertid möjlighet att köpa tillbaka den mark som en gång tillhört gården och plötsligt hade de en gård stor nog för att bli självförsörjande, och med möjlighet att återställa de kringliggande markerna till ett hållbart och småskaligt jord- och skogsbruk. Arbetet är nu i full gång. Paret har avverkat granskog och ersatt med ädellöv och tall, med omsorg restaurerat igenvuxna hagmarker och har skogsbetande kor för att gynna artrikedom och hålla markerna öppna.

Sven & Lollo har odlat grönsaker i många år, men bara till sig själva. Med tillgång till odlingsmark ändrades förutsättningarna och en idé tog form – att driva en småskalig andelsodling, fritt från gifter och med dagsfärska, smakrika grönsaker i säsong. Idag odlar de cirka 40 olika grönsaker, 1-åriga och perenner, som försörjer 30 familjer från maj till november. För att inte kasta fina grönsaker under högsäsong, så avyttrar de även överskott via veckokassar.

Sven och Lollo, vad betyder fröer och fröodling för er?

– Fröer för oss är synonymt med oberoende och trygghet. Det finns många anledningar till att frö förädla. Att bli självförsörjande på fröer, att få fröer som är anpassade till där just vi bor. Att bevara äldre sorter, något vi uppskattar hos Nordfrö, och som vi gärna vill vara med och bidra till! Jag skulle kunna räkna upp många fler anledningar men det som är mest svårslaget är känslan av att få samla sina egna fröer för att på våren ta fram sina skatter och stoppa ner i jorden. Den känslan är oslagbar!

Odlingszon: 2

Sven & Lollo på Bonden & Bönan, Hässleholm

Sven och Lollo bor i Vankiva utanför Hässleholm, i den nordöstra delen av Skåne. Deras gård var sannolikt en av de många som blev olönsamma på 50-talet. Marken styckades av och såldes. Kvar blev huset med lada, hönshus, jordkällare och lite kringliggande mark. När de tog över användes huset som sommartorp. För några år sedan fick de emellertid möjlighet att köpa tillbaka den mark som en gång tillhört gården och plötsligt hade de en gård stor nog för att bli självförsörjande, och med möjlighet att återställa de kringliggande markerna till ett hållbart och småskaligt jord- och skogsbruk. Arbetet är nu i full gång. Paret har avverkat granskog och ersatt med ädellöv och tall, med omsorg restaurerat igenvuxna hagmarker och har skogsbetande kor för att gynna artrikedom och hålla markerna öppna.

Sven & Lollo har odlat grönsaker i många år, men bara till sig själva. Med tillgång till odlingsmark ändrades förutsättningarna och en idé tog form – att driva en småskalig andelsodling, fritt från gifter och med dagsfärska, smakrika grönsaker i säsong. Idag odlar de cirka 40 olika grönsaker, 1-åriga och perenner, som försörjer 30 familjer från maj till november. För att inte kasta fina grönsaker under högsäsong, så avyttrar de även överskott via veckokassar.

Sven och Lollo, vad betyder fröer och fröodling för er?

– Fröer för oss är synonymt med oberoende och trygghet. Det finns många anledningar till att frö förädla. Att bli självförsörjande på fröer, att få fröer som är anpassade till där just vi bor. Att bevara äldre sorter, något vi uppskattar hos Nordfrö, och som vi gärna vill vara med och bidra till! Jag skulle kunna räkna upp många fler anledningar men det som är mest svårslaget är känslan av att få samla sina egna fröer för att på våren ta fram sina skatter och stoppa ner i jorden. Den känslan är oslagbar!

Odlingszon: 2