Britta & Victor, Kollinge Torpargård, Svalöv

Victor och Britta driver ett andelsjordbruk i Kågeröd, nordvästra Skåne, sen 2015. De odlar grönsaker och potatis till drygt 100 medlemmar på en yta på 3 ha inklusive alla skiften med gröngödsling. Britta har en bakgrund i småskalig odling och skogsträdgårdsodling medan Victor i grunden är matematiker. På gården används allt från traktorer ned till små handredskap med en strävan att hela tiden hitta passande redskap för den mellansmåskaliga odlingen. De försöker jobba så mycket som möjligt med gröngödslingsväxter och att hålla marken bevuxen och strävar mot att bearbeta jorden så lite som möjligt genom att, där det går, täcka bort ogräs och gröngödsling med plast. På gården finns också flera växthus där tomat, gurka, paprika och tidiga grönsaker odlas. Förutom grönsaksodlingen odlas det även frön till vilda växter. Gården är KRAV-certifierad.

Britta och Victor, vad betyder fröer och fröodling för er?

I fröna förenas framtiden och vår 10 000-åriga odlingshistoria. Vår frölåda på ett par kilo förvandlas på några månader till flera ton mat till en massa människor. Frön är grunden till något så självklart som att odla sin mat och det är först genom att ha kontroll över sina frön som bönder bli självständiga och fria. Vi tycker det är viktigt att värna det fria fröet som går att reproducera själv och har alltid bara odlat öppenpollinerade sorter. Nu äntligen har vi också kommit igång att odla egna frön.

Odlingszon: 1

Britta & Victor, Kollinge Torpargård, Svalöv

Victor och Britta driver ett andelsjordbruk i Kågeröd, nordvästra Skåne, sen 2015. De odlar grönsaker och potatis till drygt 100 medlemmar på en yta på 3 ha inklusive alla skiften med gröngödsling. Britta har en bakgrund i småskalig odling och skogsträdgårdsodling medan Victor i grunden är matematiker. På gården används allt från traktorer ned till små handredskap med en strävan att hela tiden hitta passande redskap för den mellansmåskaliga odlingen. De försöker jobba så mycket som möjligt med gröngödslingsväxter och att hålla marken bevuxen och strävar mot att bearbeta jorden så lite som möjligt genom att, där det går, täcka bort ogräs och gröngödsling med plast. På gården finns också flera växthus där tomat, gurka, paprika och tidiga grönsaker odlas. Förutom grönsaksodlingen odlas det även frön till vilda växter. Gården är KRAV-certifierad.

Britta och Victor, vad betyder fröer och fröodling för er?

I fröna förenas framtiden och vår 10 000-åriga odlingshistoria. Vår frölåda på ett par kilo förvandlas på några månader till flera ton mat till en massa människor. Frön är grunden till något så självklart som att odla sin mat och det är först genom att ha kontroll över sina frön som bönder bli självständiga och fria. Vi tycker det är viktigt att värna det fria fröet som går att reproducera själv och har alltid bara odlat öppenpollinerade sorter. Nu äntligen har vi också kommit igång att odla egna frön.

Odlingszon: 1