Jonas & Sanna på Bossgården, Tidaholm

Jonas och Sanna driver Bossgården, en liten biodynamisk gård på 15 ha. De har får och höns och odlar grönsaker till försäljning. De säljer grönsakerna i närområdet framför allt genom prenumerationer på grönsakskassar och torgförsäljning i Tidaholm. De förädlar också grönsaker från odlingen genom mjölksyrning, andra inläggningar och torkning. Även om de säljer grönsaker är grunden för deras odlingar ett brett självhushåll där de strävar efter att gården och hushållet skall vara så självhushållande som möjligt. Och där passar fröodlingen in. De odlar framför allt sorter som de själva använder i sina odlingar.

Jonas och Sanna, vad betyder fröer och fröodling för er?

Varje gård eller odling är unik med sina speciella förutsättningar. Därför känns det helt självklart med egen fröodling där vi kan börja utveckla och anpassa sorter till just vår plats, eller vårt områdes förutsättningar. Samtidigt vet vi efter många års odlande hur viktigt det är med frökvalitet, både friskt frö, bra grobarhet och att vi vet vad vi får när vi köper in frö. Därför vill vi vara med och utveckla fröodlingen i Sverige så att vi kan få anpassade sorter och en bra frökvalitet.

Odlingszon: 4

Jonas & Sanna på Bossgården, Tidaholm

Jonas och Sanna driver Bossgården, en liten biodynamisk gård på 15 ha. De har får och höns och odlar grönsaker till försäljning. De säljer grönsakerna i närområdet framför allt genom prenumerationer på grönsakskassar och torgförsäljning i Tidaholm. De förädlar också grönsaker från odlingen genom mjölksyrning, andra inläggningar och torkning. Även om de säljer grönsaker är grunden för deras odlingar ett brett självhushåll där de strävar efter att gården och hushållet skall vara så självhushållande som möjligt. Och där passar fröodlingen in. De odlar framför allt sorter som de själva använder i sina odlingar.

Jonas och Sanna, vad betyder fröer och fröodling för er?

Varje gård eller odling är unik med sina speciella förutsättningar. Därför känns det helt självklart med egen fröodling där vi kan börja utveckla och anpassa sorter till just vår plats, eller vårt områdes förutsättningar. Samtidigt vet vi efter många års odlande hur viktigt det är med frökvalitet, både friskt frö, bra grobarhet och att vi vet vad vi får när vi köper in frö. Därför vill vi vara med och utveckla fröodlingen i Sverige så att vi kan få anpassade sorter och en bra frökvalitet.

Odlingszon: 4