Jackie i Heberg, Falkenberg

På Bloms gård utanför Falkenberg bor Jackie ihop med sin familj: två barn, en hund, fyra katter, fyra får, två grisar och ett gäng fåglar. Gården har 0,7 hektar trädgårdstomt med väldigt mycket bergspartier. Det fanns från början ingen odlingsbar yta förutom i den lilla trädgården bakom huset, så familjen började successivt anlägga odlingsplatser på olika ställen på gården. Nere vid den gamla gödselplattan ligger nu en snittblomsodling och ett tunnelväxthus sedan 2020. Det året knackades det även bort en stor betongplatta från en gammal ladugård, 22 dumperlaster med betong och armering kördes väck och en hiskeligt massa jord kördes dit. Där odlas nu grönsaker och perenna blommor på både friland och i ett tunnelväxthus.

För Jackie är det allra viktigaste att värna om jorden på gården. Att kunna lämna en levande jord till nästa generation. Hon föredrar att odla i upphöjda bäddar, och det underlättar när det regnar mycket eftersom de har kompakt lerjord som lätt blir mättad. Grönsaker är det som ligger Jackie varmast om hjärtat men även snittblommorna har fått en plats där. Hon är uppvuxen med morföräldrar som var lantbrukare. De odlade mycket grönsaker för självhushållning och lärde barnbarnen om vikten av detta.

Jackie, vad betyder fröer och fröodling för dig?

Liv! Utan fröer kan vi inte odla våran mat. Och utan mat överlever vi inte. Att få vara med och odla svenska fröer till Nordfrö är en ära och känns väldigt viktig för mig. Jag har fått lära mig så otroligt mycket om varje gröda jag odlat för fröodling. Förut har jag bara tagit frö till mig själv vilket har varit snabbt och lättskördat. Nu behöver man komma på nya idéer för att ha en så enkel tröskning som möjligt, vilket det i sig är kul att lösa något så det blir lättare för mig.

Odlingszon: 1

Jackie i Heberg, Falkenberg

På Bloms gård utanför Falkenberg bor Jackie ihop med sin familj: två barn, en hund, fyra katter, fyra får, två grisar och ett gäng fåglar. Gården har 0,7 hektar trädgårdstomt med väldigt mycket bergspartier. Det fanns från början ingen odlingsbar yta förutom i den lilla trädgården bakom huset, så familjen började successivt anlägga odlingsplatser på olika ställen på gården. Nere vid den gamla gödselplattan ligger nu en snittblomsodling och ett tunnelväxthus sedan 2020. Det året knackades det även bort en stor betongplatta från en gammal ladugård, 22 dumperlaster med betong och armering kördes väck och en hiskeligt massa jord kördes dit. Där odlas nu grönsaker och perenna blommor på både friland och i ett tunnelväxthus.

För Jackie är det allra viktigaste att värna om jorden på gården. Att kunna lämna en levande jord till nästa generation. Hon föredrar att odla i upphöjda bäddar, och det underlättar när det regnar mycket eftersom de har kompakt lerjord som lätt blir mättad. Grönsaker är det som ligger Jackie varmast om hjärtat men även snittblommorna har fått en plats där. Hon är uppvuxen med morföräldrar som var lantbrukare. De odlade mycket grönsaker för självhushållning och lärde barnbarnen om vikten av detta.

Jackie, vad betyder fröer och fröodling för dig?

Liv! Utan fröer kan vi inte odla våran mat. Och utan mat överlever vi inte. Att få vara med och odla svenska fröer till Nordfrö är en ära och känns väldigt viktig för mig. Jag har fått lära mig så otroligt mycket om varje gröda jag odlat för fröodling. Förut har jag bara tagit frö till mig själv vilket har varit snabbt och lättskördat. Nu behöver man komma på nya idéer för att ha en så enkel tröskning som möjligt, vilket det i sig är kul att lösa något så det blir lättare för mig.

Odlingszon: 1