Varför Nordfrö?

Vi vill skapa förutsättningar för en småskalig, lokal och hållbar produktion av fröer i Sverige. De fröer som idag säljs i Sverige produceras nästan uteslutande i andra länder och delar av världen. De odlas under andra odlingsförhållanden än i Sverige och enligt storskaliga metoder som är beroende av fossila bränslen och stora maskinparker. Det vill vi ändra på! 

Nu odlar vi och de andra småskaliga fröodlarna vi samverkar med för fullt. Parallellt testar och förfinar vi  metoder för att odla, skörda och bereda fröer enligt en regenerativ och lokalt anpassad modell som bidrar till att bygga jord, gynna mikroliv och främja biologisk mångfald. Vi ser också att en mer omfattande och decentraliserad produktion av fröer i vårt land skulle göra vår livsmedelsförsörjning mindre sårbar. Den skulle också förbättra möjligheten att bygga upp teoretisk och praktisk kunskap om långsiktigt hållbar fröodling.

Hantverket genomsyrar vår verksamhet, från odling och förädling av fröerna till våra mycket populära handmålade påsar. Vi väljer ut de bästa fröerna och grotestar själva så vi vet att vi bara erbjuder fröer av högsta kvalitet.

Våra fröer är helt unika för vi är den enda fröleverantören som producerar alla våra fröer i Sverige. Och den enda fröfirman som bygger upp en hållbar fröproduktion.

Sen måste vi också säga att vi tycker det är fantastiskt kul att jobba ihop, dels tillsammans med medarbetarna Erik (web och it) och Vilda Rosenblad (grönsakskonstnär), och att växa och utvecklas med alla våra fröproducenter. Tillsammans odlar vi framtiden!